home De stichting Bestuur

Bestuur

Samenstelling bestuur
•dhr. G.J. Veneman, voorzitter
•dhr. C.M.Th. Scholte, lid
•dhr. R.R.G.H. Daemen, lid

Samenstelling secretariaat
•dhr. John Griep, secretaris
•mw. Nancy Heuvelmans, secretaresse

Het secretariaat van de Stichting EMCAS is ondergebracht bij Wissenraet Van Spaendonck Tilburg BV