Doel

Doelstelling stichting EMCAS

De Stichting EMCAS stelt zich ten doel om, met inachtneming van het algemeen belang, de belangen te behartigen van de makelaardij in schoonmaakdienstverlening en de belangen van haar deelnemers.

EMCAS tracht dit doel te bereiken door onder meer toe te zien op een juiste uitoefening van de makelaardij binnen de schoonmaakbranche, en het geven van voorlichting aan deelnemers en derden.

De makelaar in de markt

Jaarlijks is er in de schoonmaakbranche een groot aantal aanbestedingen die een aanzienlijke waarde vertegenwoordigen. Onafhankelijke, betrouwbare en deskundige bemiddeling is daarbij even noodzakelijk als gewenst. EMCAS en haar deelnemers dragen er zorg voor dat een dergelijke professionele ondersteuning mogelijk is.