home De stichting Persoonscertificatie

Persoonscertificatie

Afschaffen beëdiging makelaars en beëindiging titelbescherming

Sinds 1 januari 2001 is de beëdiging van makelaars afgeschaft en is een einde gekomen aan de titelbescherming.

Hiervoor werden onder meer onderstaande overwegingen aangevoerd:

  1. - het creëren van een transparante markt is van groot belang voor de consument;
  2. - de segmentering op de markt moet verdwijnen;
  3. - de kwaliteitswaarborging voor de consument kan worden verbeterd.

Het EMCAS-traject

EMCAS wil de kwaliteit, deskundigheid en onafhankelijkheid van haar deelnemers echter wel waarborgen en heeft er voor gekozen om, als vervanging van de beëdiging, een eigen certificatieschema voor makelaars in schoonmaakdienstverlening op te zetten.

Om in aanmerking te kunnen komen voor een certificaat dient een makelaar of een adviseur een Proeve van Vakbekwaamheid af te leggen. Indien men hiervoor slaagt ontvangt de deelnemer een certificaat en mag zich Gecertificeerd Makelaar in Schoonmaakdienstverlening noemen.

Een dergelijk certificaat kent een geldigheidsduur van 5 jaar. Na die tijd dient men opnieuw de Proeve van Vakbekwaamheid af te leggen dan wel kunnen aantonen dat men gedurende de genoemde periode studiepunten heeft gehaald door het bijwonen van o.a. themabijeenkomsten.

Duidelijk is dat een certificeringsregeling de branche ten goede komt. Met name voor opdrachtgevers biedt het in zee gaan met gecertificeerde makelaars meer garanties.